BR R.08

BR Wonen boven winkels (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Actualisatie bestemmingsreserve

I

127

127

0

0

0

R.08

29-06-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

616

616

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Risico beheer Arnhem Centraal (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

13-12-2010

Dotatie budget beheer en risico AC

I

500

433

0

0

0

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Oplevering openbaar vervoer terminal

I

5.900

0

0

0

0

R.02

02-11-2015

Beheer en onderhoud AC

I

0

0

302

0

0

R.07

02-11-2015

Beheer en onderhoud AC

I

0

0

358

0

0

R.08

02-11-2015

Beheer en onderhoud AC

I

0

0

114

0

0

R.02

29-09-2014

Beheer OV-Terminal AC

I

0

199

0

0

0

Saldo per 31-12

1.919

7.553

6.779

6.779

6.779

BR Grondexploitatie (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

29-06-2015

Effecten FJP 2014

S

19

0

1.034

12

619

Onttrekkingen:

R.08

19-12-2005

Resultaat Grondexploitatie 2015

S

0

1.151

0

0

0

Saldo per 31-12

1.170

0

1.034

1.046

1.665

BR Voorstudies (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Strategische posities (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Herstructureringsgebieden (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Project Malburgen

I

0

0

0

2.260

0

R.08

14-12-2015

Vrijval en invulling taakstelling R.08

I

1.250

1.250

0

-1.250

0

Saldo per 31-12

1.010

1.010

1.010

0

0

BR Volkshuisvesting (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

26-06-2012

Rente startersleningen

S

60

60

60

60

60

R.08

02-11-2015

Knelpunt Volkshuisvesting

I

0

0

0

0

15

Onttrekkingen:

P.06

25-06-2012

Realiseren doelen woonvisie

S

75

-39

75

75

75

P.06

03-11-2014

Amendement "Duurz. en levensloopbest woningen"

I

1.900

1.900

0

0

0

R.08

14-12-2015

Kosten 2015 WOS-fraude

I

5

1

40

0

0

Saldo per 31-12

141

259

204

189

174

BR Starters- en duurzaamheidsleningen (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.08

29-09-2014

Bijdr projectontwikkelaars aan Starterslening

I

80

-29

0

0

0

Onttrekkingen:

R.08

26-06-2012

Rente en beheervergoeding Startersleningen

S

449

280

485

521

555

R.08

02-11-2015

Vrijval niet benodigd budget

S

0

0

50

50

50

Saldo per 31-12

2.332

2.392

1.857

1.286

681

BR Stimulering woningbouw (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

19-10-2009

Stimuleringsmaatregelen

S

575

516

25

25

25

P.06

03-11-2014

Amendement "Duurz. en levensloopbest. woningen"

I

600

600

0

0

0

Saldo per 31-12

839

898

873

848

823

BR Niet gesprongen Explosieven (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

03-11-2014

Vrijval niet benodigd budget

I

1.000

1.000

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Vastgoed (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.04

29-06-2015

Restant budget sloop Boulevard Heuvelink 48

I

358

358

0

0

0

R.08

29-06-2015

Brandwerende coating / opening Arnhem Centraal

I

302

302

0

0

0

R.05

29-06-2015

Wand- en dakafwerking Valkenhuizen

I

204

204

0

0

0

R.05

29-06-2015

Schilderwerk Musis Sacrum

I

200

200

0

0

0

R.05

29-06-2015

Dakafwerking Korenmarkt

I

100

100

0

0

0

R.02

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

323

0

0

0

R.04

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

213

0

0

0

R.07

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

134

0

0

0

R.09

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

675

0

0

0

Onttrekkingen:

R.02

29-06-2015

Brandwerende coating / opening Arnhem Centraal

I

302

302

0

0

0

R.02

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

12

0

0

0

R.04

29-06-2015

Asbestverwijdering Boulevard Heuvelink 48

I

600

859

0

0

0

R.04

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

15

0

0

0

R.05

29-06-2015

Wand- en dakafwerking Valkenhuizen

I

204

204

0

0

0

R.05

29-06-2015

Schilderwerk Musis Sacrum

I

200

200

0

0

0

R.05

29-06-2015

Dakafwerking Korenmarkt

I

100

100

0

0

0

R.05

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

1.051

0

0

0

R.06

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

3

0

0

0

R.09

19-12-2011

Resultaat beheer gemeentelijk vastgoed

I

0

142

0

0

0

Saldo per 31-12

633

496

496

496

496

BR Bouw en sloopleges (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Zuidelijke binnenstad (R.08)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.08

28-1-2013

Vrijval niet benodigd budget

0

4.810

0

0

0

Saldo per 31-12

7.510

2.700

2.700

2.700

2.700