BR R.07

BR Volksgezondheid regio Focuspunten (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.07

29-06-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

25

25

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Toezicht peuterspeelzalen en gastouderopvang (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

13-12-2010

Onderbesteding inspecties

I

0

55

0

0

0

Onttrekkingen:

R.06

02-11-2015

Actualisatie

S

0

0

60

50

25

Saldo per 31-12

172

227

167

117

92

BR Ondergronds Afvaltransport Systeem (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.07

03-11-2014

Opheffen bestemmingsreserve OAT

I

2.020

2.020

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Huishoudelijk afval (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.07

30-05-2012

Exploitatietekort omgekeerde afvalinzameling

S

250

22

250

100

0

Saldo per 31-12

1.138

1.366

1.116

1.016

1.016

BR GRP Dekking kapitaallasten (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.07

09-11-2011

Dotatie

S

3.222

3.222

112

112

112

R.07

29-06-2015

Kasschuif

S

351

351

42

0

0

R.07

28-09-2015

Herijking GRP

S

-41

-41

-77

-112

-112

R.07

02-11-2015

GRP-Rioolheffing-MIP

I

0

0

18

0

0

Onttrekkingen:

R.07

11-11-2013

Kapitaallasten GRP III

S

837

837

837

837

837

R.07

03-11-2014

Kapitaallasten GRP III

S

22

22

22

22

22

R.07

29-06-2015

Kasschuif

S

0

0

0

259

134

R.07

02-11-2015

GRP-Rioolheffing-MIP

I

0

0

0

54

0

R.07

02-11-2015

Vrijval Bestemmingsreserve

I

0

0

20.029

6.225

0

R.07

02-11-2015

Vervallen onttrekking kapitaallasten GRP III

I

0

0

0

-859

-859

Saldo per 31-12

27.465

27.465

6.672

134

0

BR Duurzame energie maatregelen (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.02

28-09-2015

Concessie laadpalen

I

10

10

0

0

0

Onttrekkingen:

R.05

29-06-2015

Naar BR Kapitaallasten

I

218

218

0

0

0

Saldo per 31-12

10

10

10

10

10

BR Omgevingslawaai (R.07)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.07

16-12-2013

Projecten Huissense- en Utrechtsestraat

I

0

0

82

0

0

Saldo per 31-12

135

135

53

53

53