Bijlage 3: Aanvullende specificaties Eigen vermogen