BR R.09

BR Frictiekosten (R.09)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.09

28-10-2013

Bijdrage uit bezuinigingen

S

406

406

406

406

406

Onttrekkingen:

R.09

28-09-2015

Inzet onderbesteding 2013

I

1.433

1.433

0

0

0

R.09

28-10-2013

Resultaat 2015

I

0

45

0

0

0

Saldo per 31-12

795

750

1.156

1.562

1.968

BR Taakmutaties gemeentefonds - Overloop (R.09)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.02

14-12-2015

Climate Active Neighbourhoods

I

54

54

0

0

0

P.02

14-12-2015

Waterstofeconomie

I

235

500

0

0

0

P.03

28-09-2015

Rijksmiddelen Werkbedrijf

I

140

140

0

0

0

P.03

14-12-2015

Aanpak jeugdwerkloosheid

I

70

70

0

0

0

P.03

14-12-2015

Participatiebudget

I

809

809

0

0

0

R.00

14-12-2015

Regiotafels HLZ

I

40

40

0

0

0

R.01

14-12-2015

Korenmarkt verbetering HCG

I

50

50

0

0

0

R.05

14-12-2015

Gelders archief

I

61

61

0

0

0

R.05

14-12-2015

Vooruitbetaalde kosten St. MSA

I

0

0

155

0

0

R.06

14-12-2015

ID-regeling 2016

I

1.000

1.000

0

0

0

R.06

14-12-2015

Huishoudelijke hulp toelage

I

1.200

1.200

0

0

0

R.06

14-12-2015

Innovatieprojecten mobiliteit

I

300

300

0

0

0

R.06

14-12-2015

Begeleidingskosten statushouders

I

300

300

0

0

0

R.06

14-12-2015

Instrument voor loonwaardemeting

I

60

60

0

0

0

R.06

14-12-2015

DU Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

71

71

0

0

0

R.06

14-12-2015

DU Tijdelijke voorziening Bed/Bad/Brood

I

131

131

0

0

0

R.06

14-12-2015

DU Jeugdwerkloosheid

I

61

61

0

0

0

R.08

14-12-2015

Woonschepen

I

294

293

0

0

0

R.09

03-11-2014

DU Gezond in de stad

I

106

0

106

106

0

R.09

03-11-2014

Individuele studietoeslag

S

99

0

290

457

535

R.09

29-06-2015

DU Gezond in de stad

I

0

0

84

84

0

R.09

29-06-2015

DU WE CAN Young

I

0

0

15

0

0

R.09

14-12-2015

Herstructurering WSW sector

I

0

899

0

0

0

R.09

14-12-2015

Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

0

33

0

0

0

R.09

14-12-2015

Individueel keuzebudget

I

1.755

1.755

0

0

0

R.09

14-12-2015

Kwartiermakers IGUO

I

0

0

55

0

0

R.09

14-12-2015

Innovatiekosten wijksturing

I

0

0

150

0

0

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Onttrekkingen:

P.01

14-12-2015

Climate Active Neighbourhoods

I

0

0

54

0

0

P.02

14-12-2015

Lucht uitvoeringsprogramma

I

83

83

0

0

0

P.02

14-12-2015

Waterstofeconomie

I

215

215

235

0

0

P.03

29-09-2014

Voorbereidingskosten ESF-subsidie

I

0

0

20

0

20

P.03

14-12-2015

Economische agenda: ArtEz

I

55

55

0

0

0

P.03

14-12-2015

Jeugdwerkloosheidsmiddelen

I

211

211

0

0

0

P.03

14-12-2015

Jeugdwerkloosheid en 2GetThere

I

130

130

0

0

0

P.03

14-12-2015

Aanpak jeugdwerkloosheid

I

0

0

70

0

0

P.03

14-12-2015

Participatiebudget

I

0

0

809

0

0

P.03

14-12-2015

Instrument voor loonwaardemeting

I

0

0

60

0

0

P.05

14-12-2015

Krachtwijken (Malburgen)

I

34

34

0

0

0

P.05

14-12-2015

Beleidsagenda seksuele diversiteit

I

17

17

0

0

0

P.05

14-12-2015

Jeugdplein Hobbit en wijkclub Immerloo

I

114

114

0

0

0

R.02

24-11-2014

Trolleyinfrastructuur voor Nachtnet

I

25

25

25

25

0

P.07

14-12-2015

Jeugdgezondheidszorg (STMG / VGGM)

I

62

62

0

0

0

P.07

14-12-2015

Preventief Jeugdbeleid

I

120

120

0

0

0

R.00

14-12-2015

Opzetten regiotafels HLZ

I

0

0

40

0

0

R.01

14-12-2015

Korenmarkt verbetering HCG

I

0

0

50

0

0

R.02

14-12-2015

Johannahoeveweg (Koningsoord)

I

0

0

25

0

0

R.02

14-12-2015

Brinkman Vissergemaal

I

116

116

0

0

0

R.05

14-12-2015

Masterplan nieuw zwembad

I

89

89

0

0

0

R.05

14-12-2015

Restant verzelfstandiging MSSA

I

115

115

0

0

0

R.05

14-12-2015

Gelders archief

I

0

0

61

0

0

R.05

14-12-2015

Vooruitbetaalde kosten St. MSA

I

155

0

0

0

0

R.06

29-06-2015

Formatie Handhaving en Inburgering

I

51

51

51

0

0

R.06

02-11-2015

Wijziging van verander naar regulier

I

0

0

0

0

9

R.06

28-09-2015

Rijksmiddelen Werkbedrijf

I

0

0

240

0

0

R.06

14-12-2015

Regeling collectieve zorgverzekering

I

302

302

0

0

0

R.06

14-12-2015

Herindicaties Wmo

I

490

490

0

0

0

R.06

14-12-2015

Wmo-innovaties

I

330

330

0

0

0

R.06

14-12-2015

Noodopvang asielzoekers

I

36

36

0

0

0

R.06

14-12-2015

Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

80

80

0

0

0

R.06

14-12-2015

ID-regeling 2016

I

0

0

1.000

0

0

R.06

14-12-2015

Aanvragen huishoudelijke hulp toelage

I

0

0

1.200

0

0

R.06

14-12-2015

Innovatieprojecten mobiliteit

I

0

0

300

0

0

R.06

14-12-2015

Extra begeleidingskosten statushouders

I

0

0

300

0

0

R.06

14-12-2015

DU Faciliteitenbesluit opvangcentra

I

0

0

71

0

0

R.06

14-12-2015

DU Tijdelijke voorziening Bed/Bad/Brood

I

0

0

131

0

0

R.06

14-12-2015

DU Jeugdwerkloosheid

I

0

0

61

0

0

R.07

02-11-2015

Uitvoeringsplan seksuele diversiteit 2015-'17

I

10

10

0

0

0

R.07

14-12-2015

ISV-bodem

I

350

350

0

0

0

R.07

14-12-2015

Programma JOGG

I

36

36

0

0

0

R.07

14-12-2015

Rioolinspecties

I

215

215

0

0

0

R.07

14-12-2015

Beleids- en uitvoeringsplan Jeugd en Wmo

I

100

100

0

0

0

R.07

14-12-2015

Bommenkaart

I

42

42

0

0

0

R.08

14-12-2015

Woonschepen

I

421

421

294

0

0

R.09

29-06-2015

Armoede-agenda 15-18: Actief tegen armoede

S

99

0

290

457

535

R.09

14-12-2015

Opbrengst verkoop Vastgoed

I

1.072

1.072

0

0

0

R.09

14-12-2015

Kwartiermakers IGUO

I

55

55

0

0

0

P.09

14-12-2015

Innovatiekosten Wijksturing

I

150

151

0

0

0

Saldo per 31-12

6.652

7.896

3.364

3.529

3.500

BR Kapitaallasten Diga (R.09)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.09

29-06-2015

Naar BR Kapitaallasten

I

378

378

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR ICT (R.09)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.09

29-06-2015

Dotatie vanuit de algemene reserve

I

400

400

0

0

0

Onttrekkingen:

R.09

03-11-2014

Kapitaallasten ICT server

S

63

63

61

58

55

R.09

29-06-2015

Inzet extra capaciteit

I

0

726

0

0

0

Saldo per 31-12

1.079

353

292

234

179

BR Kapitaallasten (R.09)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.05

29-06-2015

Overheveling vanuit BR Kunstgrasvelden

I

717

717

0

0

0

R.05

29-06-2015

Overheveling vanuit BR Duurzame energie

I

218

218

0

0

0

R.05

29-06-2015

Bijdrage sportcomplex Valkenhuizen vanuit alg.res.

I

361

361

0

0

0

R.05

14-12-2015

Middelen voor afschrijving Saksen Weimar

I

1.182

1.182

0

0

0

R.06

29-06-2015

Overheveling vanuit BR van Diemenhof

I

234

234

0

0

0

R.09

29-06-2015

Overheveling vanuit BR DIGA

I

378

378

0

0

0

Onttrekkingen:

R.05

02-11-2015

Kapitaallasten aanleg kunstgrasvelden

S

70

70

70

70

70

R.05

02-11-2015

Kapitaallasten maatregelen duurzame energie

S

29

29

28

28

27

R.06

02-11-2015

Kapitaallasten terrein van Diemenhof

S

16

16

16

16

16

R.09

28-09-2015

Kapitaallasten DIGA

I

378

378

0

0

0

Saldo per 31-12

2.597

2.597

2.483

2.369

2.256