BR R.06

BR van Diemenhof (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.09

29-06-2014

Naar BR Kapitaallasten

I

234

234

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Renterisico Sociale bank Centraal Gelderland (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.06

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

164

164

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Participatie (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.06

29-06-2015

Tijdelijke formatie-uitbr. cluster Werk & Inkomen

I

38

0

0

0

0

R.06

30-06-2014

Dekking werk nieuwe stijl

I

0

48

0

0

0

R.06

30-06-2014

Dekking inhuur nieuwe p-wet en advieskosten

I

0

409

0

0

0

Saldo per 31-12

911

492

492

492

492

BR Maatschappelijke opvang (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

179

179

179

179

179

BR Arnhems Samenlevingsbeleid (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

29-06-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

58

58

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Wijkfondsen (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.05

19-12-2005

Toevoegen niet bestede gelden wijken 2015

I

0

80

0

0

0

Onttrekkingen:

P.05

19-12-2005

Toevoegen te veel bestede gelden wijken 2015

I

0

17

0

0

0

Saldo per 31-12

349

412

412

412

412

BR Bewonersbudgetten (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

13-12-2010

Uitgaven bewonersbudgetten

I

0

94

0

0

0

Saldo per 31-12

413

319

319

319

319

BR Pakketmaatregelen WMO (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.07

13-12-2010

Resultaat 2015

I

0

0

0

0

0

Onttrekkingen:

P.07

14-12-2015

Sociaal Domein

I

500

0

0

0

0

Saldo per 31-12

0

500

500

500

500

BR Beschermd en Weerbaar (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

13-12-2010

Resultaat 2015

I

0

477

0

0

0

Onttrekkingen:

R.06

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

500

500

0

0

0

Saldo per 31-12

1.252

1.729

1.729

1.729

1.729

BR Herstructurering Oggz (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

456

456

456

456

456

BR Noodfonds (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit algemene reserve

I

10.000

10.000

0

0

0

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit Wmo

S

1.950

1.950

1.600

500

480

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit Jeugd

I

600

600

0

0

0

R.06

03-11-2014

Voeding vanuit Zorg

S

700

700

700

700

700

R.06

15-12-2014

Nieuw te vormen BR Burgerinitiatieven Sociaal Dom.

I

-2.000

-2.000

0

0

0

R.06

14-12-2015

AWBZ middelen Maatschappelijke Opvang

I

900

1.135

0

0

0

Onttrekkingen:

R.06

14-12-2015

Sociaal Domein

I

8.400

5.409

0

0

0

Saldo per 31-12

5.750

8.976

11.276

12.476

13.656

BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein (R.06)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.06

15-12-2014

Voeding vanuit BR Noodfonds

I

2.000

2.000

0

0

0

Onttrekkingen:

P.07

15-12-2014

Uitgaven burgerinitiatieven 2015

I

0

111

0

0

0

Saldo per 31-12

2.000

1.889

1.889

1.889

1.889