BR R.05

BR Beeldbepalende culturele manifestaties (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.04

29-06-2015

Onderbesteding Progr. Activiteiten Cultuur

I

142

142

0

0

0

R.05

29-09-2014

Overschot exploitatiebudget

I

0

234

0

0

0

Onttrekkingen:

R.05

02-11-2015

Cultureel evenement Sonsbeek 2016

I

0

0

100

0

0

Saldo per 31-12

555

789

689

689

689

BR Beeldende en Monumentale kunst (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.05

24-11-2008

Overschot expl. budget beeldende kunst

I

0

24

0

0

0

R.05

26-06-2012

Overschot expl. budget monumentale kunsten

I

0

13

0

0

0

Onttrekkingen:

R.05

04-07-2011

Project culturele bruggenbouwer

I

23

23

23

0

0

Saldo per 31-12

65

102

79

79

79

BR Sport (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.05

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

21

21

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Nationaal actieplan Sport en Bewegen (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.05

29-06-2015

Naar BR Evenementen

I

36

36

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Kunstgrasvelden (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.05

29-06-2015

Naar BR Kapitaallasten

I

717

717

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Cultureel Vastgoed (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.05

28-03-2011

Onderbesteding kapitaallasten

S

1.006

1.163

1.067

1.128

1.189

R.05

03-11-2014

Van BR Renovatie Musis Sacrum

I

3.862

3.862

0

0

0

R.05

29-06-2015

Vrijval kapitaallaten t.g.v. BR Cultureel vastgoed

S

144

144

140

135

131

R.05

29-06-2015

Effect kapitaallasten activeringen

S

131

0

0

0

0

R.05

29-06-2015

Actualisatie begroting Vastgoed

S

617

617

630

644

659

R.05

29-06-2015

Vrijval voorziening Musis

I

1.000

1.000

0

0

0

R.05

28-09-2015

Actualisatie rentetoevoeging

S

594

572

490

206

286

R.05

02-11-2015

Kapitaallasten budget Kunstbedrijf t.b.v. Rozet

S

0

0

27

31

36

R.05

14-12-2015

Correctie onderuitputting kapitaallasten

I

876

876

0

0

0

Onttrekkingen:

R.05

28-03-2011

TG Oostpool

S

26

26

26

26

26

R.05

03-11-2014

Effect coalitieakkoord E1 (afwikkeling ArtA)

I

1.500

1.500

0

0

0

R.05

03-11-2014

Inramen Musis in exploitatie

I

4.419

4.419

8.891

0

0

R.05

29-06-2015

Verzelfstandiging MSSA

I

0

0

0

0

400

R.05

29-06-2015

Focus Filmtheater Arnhem

I

0

0

0

0

982

R.05

29-06-2015

Renovatie en nieuwbouw Musis

I

0

0

0

0

144

R.05

02-11-2015

Actualisatie MIP

S

0

0

49

47

46

R.05

28-03-2011

Rentelasten lening SBR (Stichting Beheer Rozet)

S

0

8

0

0

0

Saldo per 31-12

13.182

13.178

6.566

8.637

9.340

BR Renovatie Musis Sacrum (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.05

03-11-2014

Naar BR Cultuur vastgoed

I

3.862

3.862

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Verzelfstandiging Domein (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.05

17-10-2011

Verzelfstandiging Domein

I

83

83

0

0

0

Onttrekkingen:

R.04

03-11-2014

Naar BR Onderwijs

I

83

83

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Groenfonds (R.05)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.02

19-12-2005

Saldo projecten groencompensatie 2015

I

0

125

0

0

0

Onttrekkingen:

P.02

28-09-2015

Actualisatie lopende projecten

I

419

228

0

0

0

P.02

14-12-2015

Bestedingen 2015

I

46

0

0

0

0

Saldo per 31-12

0

362

362

362

362