BR R.04

BR Investering brede scholen (R.04)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.04

29-06-2015

Naar BR Onderwijs

I

518

518

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Combinatiefuncties Brede Scholen (R.04)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

108

108

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0

BR Onderwijs (R.04)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.04

30-09-2013

Onderuitputting kapitaallasten

S

3

939

3

3

3

R.04

03-11-2014

Van BR Verzelfstandiging domein

S

83

83

83

83

83

R.04

26-05-2015

Nieuwbouw basisschool De Kringloop

I

0

0

708

0

0

R.04

29-06-2015

Van BR Investering brede scholen

I

518

518

0

0

0

R.04

29-06-2015

Actualisatie activeringen

S

4.286

4.286

4.798

6.069

6.048

R.04

02-11-2015

Actualisatie MIP

S

0

0

-1.617

-2.918

-4.386

R.04

02-11-2015

Effect verzekeringsbijdrage herbouw De Kringloop

I

0

0

0

0

15

R.04

26-05-2015

Toevoeging Budget Kringloop (tijdelijke huisvesting)

I

0

1.962

0

0

0

R.04

30-09-2013

Voordeel Speciaal Onderwijs

S

0

549

0

0

0

Onttrekkingen:

R.04

03-11-2014

Actualisatie activeringen

S

82

82

40

45

84

R.04

26-05-2015

Herbouw basisschool De Kringloop

I

448

448

0

244

119

R.04

29-06-2015

Extra afschrijving

I

1.417

1.417

0

0

0

R.04

02-11-2015

Ruimte ten gunste van de Algemene reserves

S

0

0

500

900

3.300

R.04

02-11-2015

Campus Schuytgraaf

I

0

0

0

0

163

R.04

14-12-2015

Afwaardering onderwijshuisvesting vastgoed

I

2.169

2.456

0

0

0

R.04

25-01-2016

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting spec. onderwijs

I

0

0

125

0

0

R.04

26-05-2015

Budget Kringloop (verzekeringsbijdrage)

I

0

1.513

0

0

0

Saldo per 31-12

879

2.526

5.836

7.884

5.981