BR R.03

BR Sociaal Economisch Fonds (R.03)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.03

19-12-2005

Overschot exploitatie 2015

I

0

88

0

0

0

R.03

19-12-2005

Overschot exploitatie 2015

I

0

26

0

0

0

Onttrekkingen:

P.03

28-09-2015

Economie stimuleringsproj. & Verhuizing VVV

I

70

20

0

0

0

R.05

28-09-2015

BAAK nieuw infocentrum Slag om Arnhem

I

50

24

0

0

0

Saldo per 31-12

264

454

454

454

454

BR Evenementen (R.03)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.04

29-06-2015

Van BR Nationaal actieplan sport en bewegen

I

36

36

0

0

0

P.04

29-06-2015

Herbestemming budget sport voor Giro d'Italia

I

188

198

0

0

0

P.04

29-06-2015

Toevoeging voor Giro d'Italia

I

218

218

0

0

0

P.04

19-12-2005

Overschot exploitatie 2015

I

0

169

0

0

0

Onttrekkingen:

R.03

02-11-2015

Dekking Giro d'Italia

I

0

0

350

0

0

R.05

02-11-2015

Cultureel evenement Sonsbeek 2016

I

0

0

50

0

0

P.04

28-09-2015

Fashion Festival

I

25

25

0

0

0

R.02

15-12-2014

Budget Velocity

I

15

15

35

5

0

P.03

28-09-2015

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

I

55

64

0

0

0

Saldo per 31-12

633

803

368

363

363