BR R.02

BR Bereikbaarheid (R.02)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.02

11-11-2008

Actualisatie kapitaallasten

I

0

0

0

11

19

R.02

03-11-2014

Kapitaallasten garage Rijnboog

S

0

0

529

529

529

R.02

03-11-2014

Parkeerresultaat

S

1.953

3.168

1.904

1.861

1.914

R.02

29-06-2015

Betaald parkeren Verschuerwijk

S

5

0

6

6

6

R.02

29-06-2015

Actualisatie MIP

I

48

0

0

0

0

R.07

02-11-2015

Effecten afschaffen Proces verbaal-vergoeding

S

0

0

254

254

254

R.02

02-11-2015

Parkeerresultaat

S

0

0

-119

-117

-222

R.02

28-09-2015

Betaald parkeren Nieuwe Kadekwartier

I

5

0

1

1

1

R.02

14-12-2015

Correctie betaald parkeren Verscheurepl.

I

0

0

9

9

9

Onttrekkingen:

R.02

05-11-2012

Aanvullen begroting oa vrdl schrappen garage Rijnb.

S

247

247

1.600

1.600

1.600

R.02

11-11-2013

Bijdrage aan investeringsproject Mobiliteit

I

200

200

0

0

0

R.02

11-11-2013

Bijdrage aan onderhoud hoofdwegen

S

50

50

150

250

350

R.02

03-11-2014

Invoeren betaald avondparkeren

S

200

200

200

200

200

R.02

03-11-2014

Extra onttrekking verkeer

S

75

75

75

75

75

R.02

03-11-2014

Bijdrage kosten veerstoepen watertaxi

I

0

0

0

25

25

R.02

03-11-2014

Kap.lasten maatregelen veerstoepen watertaxi

I

0

0

0

0

9

R.02

03-11-2014

Kapitaallasten maatregelen parkeren Trans e.o.

I

0

0

0

461

449

R.02

02-11-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

0

0

800

0

0

R.02

02-11-2015

Dekking meerkosten exploitatie fietsstallingen

S

0

0

100

100

100

R.02

02-11-2015

Actualisatie MIP

S

0

0

10

10

9

Saldo per 31-12

2.740

3.897

3.546

3.379

3.072

BR Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte (R.02)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.05

28-09-2015

Actualisatie jaarprogramma spelen

I

30

-75

0

0

0

P.05

02-11-2015

Actualisatie jaarprogramma groen/bomen

I

0

-314

427

160

0

R.02

28-09-2015

Actualisatie jaarprogramma kunstwerken

I

45

-105

0

0

0

R.02

28-09-2015

Actualisatie jaarprogramma water

I

0

-82

0

0

0

R.07

02-11-2015

Actualisatie jaarprogramma riolering

I

0

-37

714

163

0

Saldo per 31-12

1.647

2.335

1.194

871

871