BR R.01

BR Integrale veiligheid (R.01)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.05

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

195

195

0

0

0

Saldo per 31-12

0

0

0

0

0