BR R.00

BR Onderzoek rekenkamer (R.00)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.00

13-12-2010

Overschrijding 2015

I

0

13

0

0

0

Saldo per 31-12

176

163

163

163

163

BR Raad (R.00)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

Saldo per 31-12

40

40

40

40

40