BR P.09

BR Veilig ondernemen (P.09)

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

P.09

05-11-2012

Saldo uitgaven 2015

I

0

12

0

0

0

Saldo per 31-12

115

103

103

103

103