BR P.05

BR Buitengewoon Beter (P.05)

Prog.

Datum

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

P / R

besluit

struct.

2015

2015

2016

2017

2018

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

R.02

11-11-2013

Toevoeging

I

400

400

0

0

0

Onttrekkingen:

P.05

25-02-2008

Projectkosten BGB

I

695

0

0

0

0

P.05

25-02-2008

Projectkosten BGB

I

1.300

0

0

0

0

P.05

28-09-2015

Herijking BGB-regulier

I

-1.164

-294

0

0

0

R.02

02-11-2015

Herijking BGB-regulier

I

0

0

722

551

0

R.02

17-06-2013

Projectkosten Presikhaaf

I

234

0

2.079

0

0

R.02

28-09-2015

Herijking Presikhaaf

I

-134

0

0

0

0

R.02

02-11-2015

Herijking Presikhaaf

I

0

3

354

0

0

Saldo per 31-12

3.706

4.928

1.773

1.222

1.222