Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

Specificatie activeringen / onderhanden activa met een economisch nut: met heffing

Nr.

Regulier programma

Begroot 2015

Onderhanden activa 2014

Bestedingen 2015

Activering 2015

Over- /

Onderhanden activa 2015

MIP 2015-2019

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

onder-

Apparaats

Overige

Totaal

MJPB '16-'19

kosten

Kosten

kosten

Kosten

kosten

Kosten

schrijding

kosten

Kosten

1

2

3

4 (2+3)

5

6

7 (5+6)

8

9

10 (8+9)

11 (10-1)

12 (2+5-8)

13 (3+6-9)

14 (12+13)

Bedragen x € 1.000

R.07

Gezondheid en milieu

6.178

0

0

0

229

2.593

2.822

226

2.585

2.811

3.367

3

8

11

Totaal

6.178

0

0

0

229

2.593

2.822

226

2.585

2.811

3.367

3

8

11

Specificatie investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten wel heffing kan worden geheven

Prog.

Omschrijving

Activering 2015

Activering 2014

Bedragen x € 1.000

R.07

Gemeentelijke Riolerings Plannen

2.261

6.857

R.07

Ondergrondse containers (glas en papier)

272

0

R.07

Omgekeerd afval inzamelen

278

0

Totaal investeringen

2.811

6.857