Bijlage 1: Aanvullende specificaties Materiële vaste activa