Tabellen specificaties Financiële vaste activa

Specificatie activeringen / onderhanden activa eigendom van derden

Nr.

Regulier programma

Begroot 2015

Onderhanden activa 2014

Bestedingen 2015

Activering 2015

Over- /

Onderhanden activa 2015

MIP 2015-2019

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

onder-

Apparaats

Overige

Totaal

MJPB '16-'19

kosten

Kosten

kosten

Kosten

kosten

Kosten

schrijding

kosten

Kosten

1

2

3

4 (2+3)

5

6

7 (5+6)

8

9

10 (8+9)

11 (10-1)

12 (2+5-8)

13 (3+6-9)

14 (12+13)

Bedragen x € 1.000

R.05

Cultuur, recreatie en sport

1.500

0

0

0

0

1.500

1.500

0

1.500

1.500

0

0

0

0

Totaal

1.500

0

0

0

0

1.500

1.500

0

1.500

1.500

0

0

0

0

Specificatie investeringen activa eigendom van derden

Prog.

Omschrijving

Activering 2015

Activering 2014

Bedragen x € 1.000

R.05

Restauratie Eusebiuskerk

1.500

0

Totaal investeringen

1.500

0