Bijlage 2: Aanvullende specificaties Financiële vaste activa