BR R.03

BR Sociaal Economisch Fonds (R.03)

Deze reserve is bestemd voor uitgaven in het kader van het faciliteren van economische stimuleringsprojecten. Verschillen tussen het jaarlijkse budget en werkelijke kosten worden met de reserve verrekend.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.03

19-12-2005

Overschot exploitatie 2015

I

0

88

R.03

19-12-2005

Overschot exploitatie 2015

I

0

26

Onttrekkingen:

P.03

28-09-2015

Economie stimuleringsproj. & Verhuizing VVV

I

70

20

R.05

28-09-2015

BAAK nieuw infocentrum Slag om Arnhem

I

50

24

Saldo per 31-12

264

454

BR Evenementen (R.03)

In de begroting is een budget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor bijdragen in evenementen. De uitgaven worden gebruikt voor evenementen waarvan een groot deel al vastligt. Het overige deel is voor bijdragen welke op ad-hoc basis beschikbaar worden gesteld. Verschillen tussen werkelijkheid en budget worden met deze reserve verrekend.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

P.04

29-06-2015

Van BR Nationaal actieplan sport en bewegen

I

36

36

P.04

29-06-2015

Herbestemming budget sport voor Giro d'Italia

I

188

198

P.04

29-06-2015

Toevoeging voor Giro d'Italia

I

218

218

P.04

19-12-2005

Overschot exploitatie 2015

I

0

169

Onttrekkingen:

R.03

02-11-2015

Dekking Giro d'Italia

I

0

0

R.05

02-11-2015

Cultureel evenement Sonsbeek 2016

I

0

0

P.04

28-09-2015

Fashion Festival

I

25

25

R.02

15-12-2014

Budget Velocity

I

15

15

P.03

28-09-2015

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

I

55

64

Saldo per 31-12

633

803