Specificatie investeringen - activeringen 2015

Op de hierna volgende pagina’s volgt een specificatie van

  • het toegekende krediet
  • de stand van de onderhanden activa per 31-12-2014
  • de uitgaven 2015
  • de stand van de onderhanden activa per 31-12-2015
  • de geactiveerde investeringen

Voor een tekstuele toelichting naar een aantal specifieke investeringen / kredieten wordt verwezen naar de paragraaf investeringen in het jaarverslag.

Specificatie activeringen / onderhanden activa

Nr.

Regulier programma

Begroot 2015

Onderhanden activa 2014

Bestedingen 2015

Activering 2015

Over- /

Onderhanden activa 2015

MIP 2015-2019

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

Apparaats

Overige

Totaal

onder-

Apparaats

Overige

Totaal

MJPB '16-'19

kosten

Kosten

kosten

Kosten

kosten

Kosten

schrijding

kosten

Kosten

1

2

3

4 (2+3)

5

6

7 (5+6)

8

9

10 (8+9)

11 (10-1)

12 (2+5-8)

13 (3+6-9)

14 (12+13)

Bedragen x € 1.000

R0

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Paspomaat en pinautomaten

0

0

0

0

0

72

72

0

72

72

-72

0

0

0

R1

Veiligheid

Nieuwbouw brandweerkazerne

16.793

304

8.174

8.478

121

5.958

6.079

425

14.132

14.557

2.236

0

0

0

R2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Onderhoud vastgoed

Planmatig onderhoud volgens rapport Grontmij

390

0

0

0

0

91

91

0

91

91

299

0

0

0

Parkeren

Parkeermaatregelen infra

143

2

75

77

35

74

109

3

127

130

13

34

22

56

Parkeerautomaten

454

0

0

0

0

491

491

0

469

469

-15

0

22

22

Digitalisering parkeerproducten

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

Bewegwijzering parkeergarage Centraal

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

Aanpassingen sluitsysteem parkeergarage Centraal

100

0

0

0

0

33

33

0

0

0

100

0

33

33

Handhavingsapparatuur

24

0

0

0

0

24

24

0

24

24

0

0

0

0

Parkeermaatregelen OR

72

0

0

0

0

11

11

0

11

11

61

0

0

0

Update parkeerverwijssysteem

0

8

15

23

-8

13

5

0

0

0

0

0

28

28

Verkeersinfrastructuur / -voorzieningen/ -regelingen

Verkeersinfrastructuur: Initiatieffase

1.925

456

-105

351

731

1.260

1.991

277

797

1.074

851

910

358

1.268

Kunstwerken w.o. viaducten A325

800

0

0

0

24

625

649

24

625

649

151

0

0

0

Verkeerskrediet algemeen

234

0

30

30

18

123

141

18

153

171

63

0

0

0

Verkeersregelinstallaties

360

59

31

90

-57

595

538

0

365

365

-5

2

261

263

Openbare verlichting

Ledverlicht. hfdwegen:armaturen-ledsysteem

918

0

0

0

6

19

25

6

19

25

893

0

0

0

Ledverlicht. hfdwegen:armaturen-behuizing

0

0

1

1

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

Masten algemeen: OV projecten

316

15

131

146

91

394

485

68

293

361

-45

38

232

270

Masten algemeen: Kabels

377

0

0

0

0

121

121

0

121

121

256

0

0

0

Herinrichting Malburgen

809

0

313

313

3

493

496

3

806

809

0

0

0

0

Brinkman Visser gemaal

0

12

-12

0

3

-3

0

0

0

0

0

15

-15

0

Het Groene Balkon:Groenewoudplantsoen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Coalitie-akkoord

Versterken waterstofeconomie

63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

0

0

0

Overig

Lage Kadeconstructie langs Rijn

505

0

0

0

4

433

437

4

433

437

68

0

0

0

Gladheidsbestrijdingsmateriaal

57

0

0

0

0

56

56

0

56

56

1

0

0

0

Diversen (o.a. Schelmseweg)

160

0

0

0

0

10

10

0

0

0

160

0

10

10

Voormalige landbouwwegen

250

0

0

0

7

82

89

7

82

89

161

0

0

0

Doorlaatwerk Eldensedijk

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

1

Walstroom

300

13

-13

0

48

195

243

61

182

243

57

0

0

0

R4

Educatie

Onderwijs HuisvestingsProgramma OHP

Onderhoud Reigerstraat (OHP 2010-2011)

248

23

212

235

0

-235

-235

0

0

0

248

23

-23

0

Onderhoud Bakenbergseweg (OHP 2010-2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderhoud Bosweg (OHP 2010-2011)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Onderhoud Hommelseweg (OHP 2010-2011)

110

0

24

24

0

-24

-24

0

0

0

110

0

0

0

Slochterenweg De Krakeling (OHP 2012)

4.271

56

85

141

7

-145

-138

0

0

0

4.271

63

-60

3

Onderwijshuisvestingsprogramma diversen

1.899

3

262

265

41

533

574

28

749

777

1.122

16

46

62

Aanvul. krediet Integraal HuisvestingsPlan VO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spoedprocedures onderwijs

VB: Restant Spoedprocedures

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renovatie / nieuwbouw regulier onderwijs

Vervangingsinvestering De Krakeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GOS breezandpad 5

0

45

-320

-275

72

25

97

0

0

0

0

117

-295

-178

VB: Mozaiek Zwanebloemlaan uitbreiding

286

12

398

410

0

44

44

0

454

454

-168

12

-12

0

Gymzaal Fluitenkruid

1.098

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.098

0

0

0

De Rank

1.752

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.752

0

0

0

Panorama

314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

314

0

0

0

Jan Lighthart

319

0

0

0

0

150

150

0

0

0

319

0

150

150

VB: Schuytgraaf olpl. 2e groep

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tijdelijke huisvesting Schuytgraaf-centrum

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BS Malburgen Zuid-Oost

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schuytgraaf eerste inrichting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VB: Venlosingel 220 uitbreiding 4 lokalen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BS Kempenaersingel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VB: Eerste Inrichting Het Mozaïek Zwanebloemln

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VB: GOS Bernhardlaan 10 gymzaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Renovatie / nieuwbouw voortgezet onderwijs

SG Mariendaal : 1e inrichting groep 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Multifunctionele Centra 's (MFC 's)

- Laar-Oost

0

0

-2

-2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

- Presikhaven: Realisatiefase

400

0

360

360

0

22

22

0

0

0

400

0

382

382

- St. Marten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Geitenkamp

290

12

270

282

0

14

14

0

296

296

-6

12

-12

0

- MFC Omnibus

4.412

0

0

0

127

1.103

1.230

0

0

0

4.412

127

1.103

1.230

- Klarendal

0

56

14

70

0

-70

-70

0

0

0

0

56

-56

0

- Malburgen

0

1

-33

-32

0

32

32

0

0

0

0

1

-1

0

- Monnikenhuizen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Tijdelijke huisvesting Schuytgraaf-noord

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Campus Schuytgraaf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maarten van Rossumschool

0

0

-432

-432

0

432

432

0

0

0

0

0

0

0

Renovatie / nieuwbouw speciaal onderwijs

IHP- (V)SO

1.175

222

896

1.118

31

575

606

0

1.652

1.652

-477

253

-181

72

Bethaniestraat 250

0

0

37

37

0

-37

-37

0

0

0

0

0

0

0

Nieuwbouw VSO De Radar

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dr. Boschschool

0

69

48

117

0

-117

-117

0

0

0

0

69

-69

0

Overig

Natuurmuseum e.a.

100

0

-67

-67

0

161

161

0

90

90

10

0

4

4

Sport

0

0

10

10

0

-10

-10

0

0

0

0

0

0

0

Natuurcentrum: Vervoermiddelen

80

0

59

59

0

25

25

0

84

84

-4

0

0

0

Planmatig onderhoud volgens rapport Grontmij

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R5

Cultuur, recreatie en sport

Rozet

1.917

106

728

834

50

-656

-606

0

220

220

1.697

156

-148

8

Kunstencluster

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

Sportontwikkeling

80

0

0

0

0

22

22

0

0

0

80

0

22

22

Binnensport

682

0

165

165

0

557

557

0

548

548

134

0

174

174

Buitensport

225

0

83

83

0

137

137

0

173

173

52

0

47

47

Kunstgrasvelden

1.827

0

796

796

3

707

710

1

1.482

1.483

344

2

21

23

Zwembaden

458

0

159

159

0

230

230

0

288

288

170

0

101

101

Sportvelden schuytgraaf

173

0

0

0

0

2

2

0

2

2

171

0

0

0

Sportvelden Saksen Weimar

0

278

-466

-188

0

1.369

1.369

0

1.181

1.181

-1.181

278

-278

0

Schouwburg

Schouwburg Arnhem

0

0

0

0

10

0

10

0

0

0

0

10

0

10

Theaterverlichting grote / kleine zaal

50

0

0

0

0

20

20

0

20

20

30

0

0

0

Theatergeluid grote / kleine zaal

15

0

0

0

0

13

13

0

13

13

2

0

0

0

Theater : inventaris, meubilair, vloeren

30

0

0

0

0

19

19

0

19

19

11

0

0

0

Trekkenwand

0

0

43

43

0

2

2

0

0

0

0

0

45

45

Musis Sacrum

Renovatie

0

109

-109

0

347

-177

170

0

0

0

0

456

-286

170

Theaterverlichting concertzaal

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

0

0

Theatergeluid concertzaal

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

Theaterbeeld concertzaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Musis Sacrum inventaris / meubilair

40

0

0

0

0

18

18

0

18

18

22

0

0

0

Musis Sacrum kleedkamers

30

0

0

0

0

230

230

0

0

0

30

0

230

230

Pc-printers-telefooncentrale

0

0

0

0

0

121

121

0

121

121

-121

0

0

0

Musis Sacrum extra theatertechnische inrichting

0

0

0

0

0

14

14

0

14

14

-14

0

0

0

Museum

Vernieuwing en uitbreiding museum

0

0

0

0

80

73

153

0

0

0

0

80

73

153

Overig

Nieuwbouw Filmhuis

0

0

0

0

142

51

193

0

0

0

0

142

51

193

Herinrichting informatiecentrum Rijnkade

0

0

0

0

6

19

25

0

0

0

0

6

19

25

Eusebiuskerk restauratie 2014-2015

1.500

0

0

0

0

1.500

1.500

0

1.500

1.500

0

0

0

0

Voorzieningen in bossen en parken

94

0

0

0

12

5

17

0

0

0

94

12

5

17

Planmatig onderhoud vastgoed

2.834

0

-184

-184

6

2.928

2.934

6

2.247

2.253

581

0

497

497

Dullertstraat 25-27 / Tellegenlaan 4

536

25

181

206

2

466

468

27

279

306

230

0

368

368

R6

Participatie en zorg

Steunpunten Schuytgraaf

396

0

0

0

0

0

0

0

0

0

396

0

0

0

Doorstroomvoorziening

0

0

-11

-11

0

11

11

0

0

0

0

0

0

0

Implementatie 3D's

34

0

0

0

0

126

126

0

126

126

-92

0

0

0

R7

Gezondheid en milieu

Planmatig onderhoud vastgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gemeentelijke Riolerings Plannen

5.413

0

0

0

226

2.035

2.261

226

2.035

2.261

3.152

0

0

0

Ondergrondse afvaltransport

259

0

0

0

0

320

320

0

259

259

0

0

61

61

Ondergrondse containers (glas en papier)

500

0

0

0

0

257

257

0

257

257

243

0

0

0

Afvalbrengstation De Overmaat - Renovatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vervanging SULO en OTCO

0

0

0

0

0

15

15

0

15

15

-15

0

0

0

Omgekeerd afval inzamelen

265

0

0

0

3

286

289

0

278

278

-13

3

8

11

R8

Wonen en ruimte

OV terminal Arnhem Centraal

4.500

0

0

0

0

4.500

4.500

0

4.500

4.500

0

0

0

0

Erfpachtterreinen

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

-1

0

0

0

R9

Financiën en bedrijfsvoering

Planmatig onderhoud vastgoed

298

0

0

0

0

9

9

0

0

0

298

0

9

9

HFZ Machines en installaties

228

0

0

0

0

15

15

0

15

15

213

0

0

0

HFZ Starnetkasten

37

0

4

4

0

6

6

0

10

10

27

0

0

0

HFZ Gereedschappen

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

KHV - Vervoermiddelen

458

0

0

0

0

69

69

0

69

69

389

0

0

0

HFZ Bureaustoelen

153

0

0

0

0

140

140

0

140

140

13

0

0

0

HFZ Specifieke inrichtingsprojecten

337

0

0

0

0

57

57

0

57

57

280

0

0

0

AV-middelen

162

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162

0

0

0

IT Digitake werkplek

3.108

0

0

0

39

1.299

1.338

0

1.338

1.338

1.770

39

-39

0

IT Diverse bedrijfsapplicaties

2.065

10

243

253

61

557

618

0

342

342

1.723

71

458

529

IT Zaakgericht werken (Eddie)

1.200

0

232

232

67

299

366

67

531

598

602

0

0

0

IT Bedr.appl. i.v.m. de 3 decentralisaties

492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

492

0

0

0

Hoogwerker - groot

162

0

0

0

0

163

163

0

163

163

-1

0

0

0

Totaal

72.579

1.896

12.325

14.221

2.358

31.485

33.843

1.251

40.444

41.695

30.884

3.003

3.366

6.369