In te trekken kredieten 2015

Per 31-12-2015 zijn geen kredieten ingetrokken.