Kredieten

Voor alle investeringen worden door de Raad kredieten beschikbaar gesteld. Op basis van de beschikbaar gestelde kredieten worden de kapitaallasten gereserveerd in de begroting.