Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente Arnhem heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Specificatie personele verplichtingen

Omschrijving

31-12-2015

31-12-2014

Uren x 1.000, Bedragen x € 1.000

uren

uren

Verloftegoeden personeel

132

4.845

119

4.341

Tegoed vakantiegeld personeel

2.940

3.039

Wachtgeldverplichting per maand voormalige wethouders

17

23

Wachtgeldverplichting per maand voormalige raadsleden

2

4

Specificatie bodemgarantie afspraken zorgaanbieders

Om de zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten die op basis van doorlopende indicaties in 2015 zorg genieten, is met 69 zorgaanbieders een bodemgarantie overeengekomen. Tot 1 juli 2016 kan aanspraak worden gemaakt op deze bodemgarantie. De bodemgarantie betreft 65% van de door de zorgaanbieder gerealiseerde omzet in 2013 voor Zorg in Natura (ZIN) in de regio Arnhem, voor zover deze zorg tot de, in 2015 naar de gemeente, gedecentraliseerde taken behoort. Er is op dit moment geen betrouwbare indicatie mogelijk van de omvang van de garantie en de aanspraak die daarop wordt gemaakt.

Specificatie garantiebedragen geldleningen

Instelling

Garantie afgegeven voor

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

St. Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Geldleningen coörporaties

1.128.273

1.080.009

398 begunstigden (2014: 482)

Hypothecaire leningen

14.867

17.203

2 begunstigden (2014: 3)

Hypotheekrecht Schuytgraaf

1.767

4.267

St. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Geldleningen organisaties en personen

356

448

60 begunstigden (2014: 66)

Woningverbeteringen Malburgen en Presikhaaf

277

323

Totaal

1.145.540

1.102.250

Specificatie garantiebedragen uit borgstellingen

Instelling

Datum raadsbesluit

Oorspronke-
lijk bedrag

% Borgstelling

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

St Pleyade (v/h Hestia, Braamberg)

B&W 01-06-2004

2.216

100

51

224

VV Eldenia

B&W 17-12-2013

200

50

87

93

RKVV VDZ

B&W 10-07-2012

190

50

70

80

St.Sportparken de Hoogkamp

B&W 08-11-2011

195

50

62

68

Stichting Zwembad Klarenbeek

23-03-2010

90

100

72

66

ABC Taxus

23-05-2006

68

50

5

5

Totaal

347

536

Specificatie waarde resterende contractbedragen huurovereenkomsten

Gehuurd item

Gehuurd van

Startdatum
contract

Einddatum
contract

31-12-2015

31-12-2014

Bedragen x € 1.000

Eusebiusbuitensingel 53

AXA IM Deutschland GmbH

1-1-2008

31-7-2020

10.676

12.812

Eusebiusbuitensingel 49-51

60E Sachwert Rendite Fonds

1-7-2005

30-6-2020

10.068

11.322

Boulevard Heuvelink 2, Eusebiusveste

HSA BV

1-4-2011

31-3-2021

5.294

6.749

Olympus

St. Quadraam/Olympus College

1-10-2002

31-7-2020

1.922

2.376

Eusebiusbuitensingel 49-51, parkeerpl.

60E Sachwert Rendite Fonds

1-1-2008

31-7-2020

680

881

Eusebiusbuitensingel 43

Eusebiusburg BV

1-7-2007

30-6-2017

658

1.107

Eusebiusbuitensingel 53, parkeerpl.

AXA IM Deutschland GmbH

1-1-2008

31-7-2020

517

585

Rijnkade 150

Louk Heimans Beheer BV

1-4-2015

31-3-2019

257

317

Bovenbeekstraat 21

Vereniging Hendrick de Keyser

1-4-1995

31-3-2025

247

271

Kronenburggalerij 3

Wereldhave NV

1-4-2008

31-3-2018

81

151

Heijenoordseweg 9

De Onderwijsspecialisten

1-1-1977

onbepaald

68

65

Koningsweg 13C (Bunker)

Staat der Ned. Rijksgebouwendienst

1-1-2014

31-12-2016

52

124

Hazenkamp 66

Brassa B.V.

1-2-2015

31-1-2017

47

90

Cabaret 1

De Hoge Dennen Holding BV

1-9-1996

31-8-2016

46

116

Mr. D.U. Stikkerstraat

Stichting Pleyade

1-1-2015

31-12-2016

35

0

Spijkerstraat 185A (PBNL)

St Progr. & Beheer de Nieuwe Lommerd

1-12-2014

31-12-2016

26

0

Batavierenweg 25

BV Exploitatiemaatschappij Gelredome

8-3-2007

onbepaald

25

25

Croydonplein 388

Stichting Woonzorg Nederland

1-1-2015

31-12-2016

23

41

Totaal

30.722

37.032

Specificatie uitstaande verplichtingen inkoopovereenkomsten

Naam leverancier

Contract item

Startdatum
contract

Einddatum
contract

31-12-2015

Bedragen x € 1.000

Mertens Bouwbedrijf B.V.

Onderhoud en renovatie gebouwen

26-10-2015

1-09-2017

12.412

Dusseldorp, Infra, Sloop en Milieutechniek B.V.

Infrastructuur, sloop en milieu

diverse

diverse

2.333

BWaste International B.V.

Afvalverwerking

diverse

diverse

1.210

Connexxion Openbaar Vervoer N.V.

Openbaar vervoer

3-1-2011

31-12-2023

1.159

Koenders Totaalbouw B.V.

Onderhoud en renovatie gebouwen

24-1-2013

23-1-2017

1.152

Ziut B.V.

Openbare ruimte

01-01-2014

31-03-2016

1.005

Totaal

19.271