Onvoorzien / strikt onvermijdbaar

In de primitieve begroting is in Regulier Programma 9 Financiën en Bedrijfsvoering een bedrag opgenomen voor zowel incidentele als structurele onvoorziene uitgaven. Voor de incidentele onvoorziene uitgaven (= onvoorzien) wordt jaarlijks een bedrag opgenomen van €  272.000. Voor de post voor structurele onvoorziene uitgaven (= strikt onvermijdbaar) wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd.

In 2015 zijn de beschikbare middelen voor onvoorziene uitgaven als volgt ingezet.

Specificatie onvoorzien / strikt onvermijdbaar

Omschrijving

Onvoorzien (incidenteel)

Strikt onvermijdbaar (structureel)

Bedragen x € 1.000

Raming 2015 Ontwerp-MJPB 2015-2018

272

767

Totaal

272

767