Bijlage 6: Overige bijlagen

Cirkeldiagrammen van de balans activa en passiva (per 31-12-2015)

Cirkeldiagrammen van lasten, baten en mutaties reserves per programma (gerealiseerd 2015)