BR R.01

BR Integrale veiligheid (R.01)

Deze reserve wordt gebruikt voor nieuwe aangewezen locaties en voor de vervanging van oude vaste camera's door beweegbare camera's en voor de overgang van analoge beelden naar digitaal. De huidige camera's zijn verouderd en vallen steeds vaker uit. Door de voortschrijdende techniek is het mogelijk om met beweegbare camera's de mensen beter op de beelden te herkennen. De politie beveelt aan om op een aantal locaties de vaste camera's te vervangen door beweegbare camera's. Het digitale beeld is bovendien veel scherper dan het analoge beeld. In het kader van de Zomernota 2016-2019 is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen en het resterende budget vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen.

Prog.

Datum besluit

Omschrijving

Inc./

Begroting

Rekening

P / R

struct.

2015

2015

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen:

Onttrekkingen:

R.05

13-07-2015

Vrijval niet benodigd budget

I

195

195

Saldo per 31-12

0

0