Begroot en rekening per programma

Begroot en rekening per programma

Nr.

Omschrijving

Begroot 2015 definitief

Nr.

Rekening 2015

Afwijking

V / N

Lasten

Baten

Begroot
totaal saldo van baten
en lasten

Beoogd
saldo
toevoegin-
gen en ont-
trekkingen

Geraamd
resul-
taat

Lasten

Baten

Gerealiseerd
totaal saldo
van baten
en lasten

Werkelijk saldo toevoegingen en onttrek-
kingen

Gereali-
seerd
resul-
taat

Bedragen X € 1.000

Programma's

P.01

De Arnhemse binnenstad klaar voor de toekomst

248

0

-248

0

-248

P.01

233

32

-201

0

-201

47

V

P.02

Arnhem groene en duurzame stad

3.380

1.307

-2.073

464

-1.609

P.02

2.573

857

-1.716

-163

-1.879

-270

N

P.03

Arnhem werkt

15.287

1.913

-13.374

-498

-13.872

P.03

14.588

2.694

-11.894

-627

-12.521

1.351

V

P.04

Marketing van Arnhem: product en verhaal op orde

1.028

233

-795

-199

-994

P.04

991

375

-616

-378

-994

0

P.05

Wijkaanpak nieuwe stijl

8.002

0

-8.002

1.026

-6.976

P.05

6.313

125

-6.188

-487

-6.675

301

V

P.06

Wonen in de wijken

2.689

0

-2.689

2.575

-114

P.06

2.638

5

-2.633

2.535

-98

16

V

P.07

Participatie van kwetsbare inwoners

22.837

6.427

-16.410

682

-15.728

P.07

22.589

7.555

-15.034

293

-14.741

987

V

P.08

Samenhangende inzet op zorgtaken voor de jeugd

0

0

0

0

0

P.08

39

5

-34

0

-34

-34

N

P.09

Overige veranderopgaven

300

0

-300

150

-150

P.09

332

0

-332

163

-169

-19

N

Reguliere programma's

Reguliere programma's

R.00

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

10.284

2.537

-7.747

-40

-7.787

R.00

10.931

3.204

-7.727

-27

-7.754

33

V

R.01

Veiligheid

13.776

451

-13.325

-50

-13.375

R.01

13.620

1.375

-12.245

-50

-12.295

1.080

V

R.02

Verkeer, vervoer en waterstaat

27.902

13.729

-14.173

-1.037

-15.210

R.02

27.821

14.890

-12.931

-2.634

-15.565

-355

N

R.03

Economie

2.259

602

-1.657

0

-1.657

R.03

2.516

442

-2.074

-26

-2.100

-443

N

R.04

Educatie

41.783

8.940

-32.843

346

-32.497

R.04

38.499

7.468

-31.031

-1.242

-32.273

224

V

R.05

Cultuur, recreatie en sport

54.784

14.951

-39.833

3.357

-36.476

R.05

57.285

15.699

-41.586

3.960

-37.626

-1.150

N

R.06

Participatie en Maatschappelijke ondersteuning

338.953

133.578

-205.375

2.469

-202.906

R.06

333.759

115.454

-218.305

-866

-219.171

-16.265

N

R.07

Gezondheid en milieu

38.875

4.621

-34.254

330

-33.924

R.07

38.700

5.304

-33.396

-69

-33.465

459

V

R.08

Wonen en ruimte

90.137

81.113

-9.024

7.643

-1.381

R.08

86.840

73.717

-13.123

7.595

-5.528

-4.147

N

R.09

Financien en bedrijfsvoering

86.134

474.560

388.426

-3.522

384.904

R.09

88.379

478.372

389.993

-4.302

385.691

787

V

Totaal

758.658

744.962

-13.696

13.696

0

Totaal

748.646

727.573

-21.073

3.675

-17.398

-17.398

N